Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Malucha „Małe Rączki”
  Olga Olender ul. Żeromskiego 32 A 84-230 Rumia
 2. W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach
  do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz
  przenoszenia należy kontaktować się ze Żłobkiem.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji miejsca w Żłobku.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, która dane przekazała.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji miejsca
  w Żłobku.
 6. Dane przetwarzane w celu rezerwacji miejsca będą przechowywane do
  momentu wygaśnięcia wskazanego okresu (miesiąc, w którym dziecko
  powinno zacząć uczęszczać do Żłobka).
 7. Dane po okresie przetwarzania są bezpowrotnie niszczone.
 8. Skargi w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy
  wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane i przekazywane w celach
  marketingowych jak również nie będą przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.