Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest:
√ wizyta rodzica/opiekuna w Klubie i odbycie rozmowy z wychowawcą
√wypełnienie i złożenie Karty zgłoszeniowej oraz podpisanie umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych (wzory dokumentów dostępne są w siedzibie placówki)
√ uiszczenie opłaty wpisowej – 200zł na rachunek bankowy w mBank  nr 43 1140 2004 0000 3602 7872 8310

O przyjęciu dziecka do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku miejsc, rodzice zainteresowani opieką nad dzieckiem w późniejszym terminie mogą zostać wpisani na listę rezerwową.

Zapisy dzieci do żłobka trwają przez cały rok.